Meillä voi yhä seikkailla. Toimenpiteemme täyttävät voimassa olevien rajoitusten vaatimukset.

25.2. pidetyssä hallituksen tiedotustilaisuudessa esiteltiin sulkutoimia ja uusia rajoituksia, jotka tulevat voimaan 8.3. Lisäksi Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on 26.2. tehnyt päätöksen tiettyjen asiakastilojen sulkemisesta pääkaupunkiseudulla.

Meillä voi edelleen seikkailla, sillä olemme toimineet jo syksystä asti siten, että nyt annetut tiukennetut ohjeistukset täyttyvät.

Toimintamallimme (mm. maskin käytön edellytys, henkilömäärien supistaminen, käsien pesusta / desinfioinnista huolehtiminen jne) ovat linjassa pk-seudun koronakoordinaatiotyöryhmän, valtioneuvoston sekä aluehallintoviraston antamien ohjeistusten kanssa.

Noudatamme kaikkia viranomaisten antamia suosituksia ja ohjeita. Tällä hetkellä annetut suositukset ja rajoitukset koskevat julkista harrastustoimintaa, eikä yksityisten elinkeinonharjoittajien toimintaa ole rajoitettu. Hallituksen ilmoituksen mukaan 25.2.2021 ilmoitettuja toimia ei uloteta alakouluikäisiin (alle 12-vuotiaat) ja sitä nuorempiin lapsiin. Etelä-Suomen Aluehallintoviraston 26.2. tekemä päätös asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta pääkaupunkiseudulla 1.3. - 14.3 väliselle ajalle ei koske tiloja, joissa on enintään kymmenen henkilöä kerrallaan eikä päätös koske lasten ohjattua harrastustoimintaa. 

Seuraamme uutisointia aktiivisesti ja ilmoitamme, mikäli tilanteet muuttuisivat mahdollisten uusien rajoitusten tai tiukennusten myötä.

Otamme Espoossa seuraavat lisätoimenpiteet käyttöön 1.3. alkaen:

  • Rajoitamme tiloihimme kerrallaan otettavien asiakkaiden määrää korkeintaan kymmeneen.

  • Otamme tiloihimme vain lipun ostaneita henkilöitä. Toivomme, että tämä houkuttelee entistä enemmän myös aikuisia seikkailemaan ja liikkumaan.

  • Kaikki pelit alikavat aina tasatunnein. Yhden ja kolmen pelin liput on toistaiseksi poistettu valikoimista.

Meillä voi siis edelleen laserseikkailla turvallisesti ja toivomme, että tulette käymään. Ymmärrämme kuitenkin, jos haluatte siirtää varaustanne myöhempään ajankohtaan. Ottakaa tässä tapauksessa yhteyttä suoraan keskukseen.

Kiitos ymmärryksestänne. Toimimalla yhdessä ohjeiden mukaan meilllä kaikilla on mahdollisuus liikkua turvallisesti.

Ystävällisin terveisin,

  Aleksi Mattila, yrittäjä